İzmir Yetişkin ve Çocuklara Yönelik Yaratıcı Drama Atölye Çalışmaları

Yaratıcı drama; rol oynama,doğaçlama gibi drama veya tiyatro teknikleriyle bir grup çalışması içinde, kişilerin bir olayı, kendi hayatında yaşanmış sahneleri, bir konuyu, bir fikri , somut veya soyut bir kavramı, bir davranışı, kendi duygu,düşünce,deneyim,hayal gücü ve gözlemlerden yola çıkarak eyleme dönüştürdüğü ve yeniden yapılandırıp anlamlandırıldığı eylemsel çalışmadır.

YARATICI DRAMA FAYDALARI NEDİR ?

 • Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar.
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Karar verme gücünü artırır.
 • Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini artırır.
 • Kendini başkasının yerine koyma (empati) becerisini geliştirir.
 • Estetik sezginin gelişimini artırır.
 • Özgüveni geliştirir.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir.
 • Bağımsızlık duygusunu geliştirir.
 • Problemlerin çözümünde çok çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar.
 •  Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar.
 •  Farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerilerini artırır.
 •  Demokratik kişilik geliştirmeyi sağlar.
 •  Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma becerisini artırır.
 • Kendini kontrol etme becerisini artırır.
 •  Farklı kültürleri, zenginleştirici güzellikler olarak algılama becerisini artırır.
 •  Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini artırır.
 •  Duyarlı olmayı sağlar.
 •  Yaşamda karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisini artırır.
 • Bu nitelikleri kazanan kişi, animatör olduğunda, konuklarla iletişimde, çeşitli etkinlikleri hazırlama ve uygulamada daha başarılı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir