İZMİR KOZMİK ENERJİ

"Bütünsel yaklaşımla hem korunma hem temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. Sorunların kök sebeplerinin temizlenmesini ve şifalanmasını sağlar. Bütünsel teşhis sistemidir."

Kadim bir uygarlık olan Mısırlıların binlerce yıl önce bilip uyguladığı, 400 yıl önce Hindistan ve Tibet’te hakkında bilgi sahibi oldukları; Günümüzde ise bioenerji alanı ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983'te Bilim Adamı, Tıp Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından Rusya'da Akademisi kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir.
Başlamasının hemen ardından, bu yöntem, öncelikli olarak sebeplerin enerji doğasına ve farklı düzeylerdeki etkilerine, rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sürükleyen, odaklanarak onların temizlenmesini amaçlayarak bilimsel bir temelde yapılandırıldı, geliştirildi ve uygulandı.

KOZMİK ENERJİ metodu ile enerji şifası, Sübtil (görünmeyen-algılanamayan) Dünyanın doğal kanunları temelinde bir süreçte yapılanır, sadece fiziksel bedenin şifalanmasına izin vermez ayrıca hastalığın duygusal, zihinsel ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök sebeplerinin de atılmasını sağlar. KOZMİK ENERJİ’nin en güçlü araçlarından birisi, onun teşhisi; bütünsel bir teşhis sistemidir, sadece fiziksel bedenin anatomisine değil insan enerji bedenlerinin yapısına ve bioenerji bilgi alanlarının (aura) ve merkezlerinin (çakralar) çalışmasına da dayanır.

Kozmik enerji şifacısı; kişinin bio-enerji bilgi alanları ve merkezleri aracılığıyla terapiye gelen kişinin enerji bedenindeki deformasyonları ve negatif enerji programlarını belirleyebilir. Yani ;Kozmik enerji yöntemi ile terapiye gelen kişinin sadece fiziksel sağlık kazanması değil, ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azaltılır. İnsanın bedeniyle, zihiniyle, duygularıyla ve ruhuyla bir bütün enerji yumağı olduğu unutulmamalıdır. Her şey enerjidir. Bedenimizi oluşturan enerjinin, canlı, hareketli ve akışkan olması sağlık ve mutluluğumuzu belirler.

Zihinsel, ruhsal ve fiziksel sorunlarımızın altında yatan esas neden zayıflamış, bloke olmuş ve tıkanarak hareket edemez hale gelen enerjilerimizdir. Enerjinizi yeniden dengeleyerek, güçlendirerek, akışını sağlayarak yeniden fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza kavuşabilirsiniz. KOZMİK terapist; Antenleri ile kişinin terapiye gelmeden önceki ve geldikten sonraki durumundaki farklılıkları ölçümleyip tayin edebilir.

KOZMİK ENERJİ frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca enerji temizlemek, enerji şifalandırması, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi kişisel ve profesyonel kullanımdaki bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlar, ormanlık alanlar vb. gibi durumlar için de kullanılır.

Zamanımızda kozmik enerji ile yapılan tedavi yöntemlerinin sonuçları Rusya’da son derece gelişmiş tıbbi klinikler tarafından kabul edilip uygulanmaktadır. Kozmik enerji geleneksel tıbbın yerini almaz onu tamamlayıcı niteliktedir. Bir Tıp doktorunun yerini tutamaz. Destekleyici olarak kullanılan bir şifa yöntemidir.

Kozmik enerji bilgileri Lemur ve Atlantisliler döneminden geliyor. Eski Mısır, Tibet, Güney ve Kuzey Amerika'dan bu bilgiler geldi. Özel insanlara aktarılıyordu ve Rusya'ya Ririhof ailesinden geldi. Gizli laboratuarlarda bu araştırıldı. Bioalan ve çakra kitabında bu anlatıldı. Bu zamanda ise istekli ve hazır olan kişilere aktarılıyor. 
 
Kozmik Enerji, bütünsel yaklaşımla hem korunma, hem temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. 800 yıl önce Tibetli şaman rahipler tarafından şifa vermek amacıyla kullanılan gizli tutulmuş bir öğretidir.Bu yöntem, tarih boyunca çeşitli yerlerde aynı amaçla uygulanmıştır. 
 
Rusya’da bir hastanede çalışan Tıb doktoru ( MD.)DR.Vladimir Alexandrovich Petrov, tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkların nedenini ve çözümlerini merak edip daha etkili yöntemler bulmak amacıyla eski öğretileri incelerken Tibetli şaman rahiplerden Kozmik Enerji terapisini öğrenip , geliştirip bu yöntemi hastalarına uygulamaya başlamış, yaptığı klinik deneyler sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili iyileşme sonuçları elde etmiştir. 
 
1983 yılında başladığı çalışmalarının başarısı üzerine, 1994 yılında Rusya’da ilk Kozmik Enerji Okulu’nu açmıştır. Petrov’un öğrencilerinden Fotiny Gudela bu sistemi Türkiye’de tanıtmış ben de kendisinin ilk öğrencilerinden biri olarak Petrov’un ekolünü mevcut haliyle sürdürmekte ve aktarmaktayım.
 
 
Kozmik Enerji, “kanal” olarak adlandırılan kozmik bilgileri kullanarak kişinin fiziksel, duygusal ve spiritüel gelişiminin şifalanmasına dayanan eşsiz bir yöntemdir.
Kanallar (frekanslar) tarih boyunca şifacılar tarafından geniş ölçüde kullanılmış, günümüz araştırmaları sayesinde ise bu bilgiyi edinmek isteyen herkes bu kadim bilgiye ulaşabilir hale gelmiştir.
Kozmik enerji yönteminin tarihini araştırdığımızda 1918’de Ekim Devrimi sonrasında Sovyetler Birliği’nin St.Petersburg kentinde açılan enstitüde Alexander Barchenko başkanlığında kadim bilgilerin araştırılması için kurulan bir laboratuvara ulaşırız.
Barchenko Tibet, Hindistan, Afganistan ve dünyanın çeşitli köşelerine keşif gezileri düzenledi ve 1938’de bu enstitü kapatılana kadar 20 yıl boyunca en etkin spiritüel uygulamaları araştırdı.
 
 Araştırmalarda elde edilen tüm bilgilere el konuldu ve sonraki çalışmalar KGB’nin gizli laboratuvarlarında sürdürüldü.
Bu çalışmalarda elde edilen bilgiler modern kozmik enerji yönteminin temelini oluşturdu. 1991’de SSCB’nin çöküşünün ardından KGB de ortadan kalktı. Kozmik Enerji ile ilgili bilgiler de eskiden SSCB’nin bir parçası olan Özbekistan’da yaşayan KGB yetkilileri tarafından dışarı sızdırıldı.
 
Vladimir Petrov Kozmik Enerji yöntemini öğrenen ve öğreten ilk sivil vatandaş oldu.
Petrov’un araştırmalarına göre ilk kanallar bundan 400 yıl önce Hintli yogiler tarafından bir toplu meditasyon sırasında keşfedilmiştir. Diğer kanallar da zaman içinde benzer yolla ortaya çıkarılmıştır.
 
Daha sonra 2001’de, Petrov’un Kozmik enerji kanallarını sekiz yıl boyunca uygulamasının ardından, Petrov’un öğrencilerinden Dr.Emil Bagirov modern bilim açısından açıklanamayan birçok faktöre rağmen kozmik enerji kanallarının insan bedeni üzerindeki onarıcı ve güçlendirici etkilerini ispatlamak üzere bilimsel araştırmalara başladı.
 
2009 yılının Mart ayında Dr.Bagirov Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu’nu kurdu ve daha sonra bu federasyon 2009’un Aralık ayından Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanındı. Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalar ile klinik çalışmalar sonrasında
 
Dr.Bagirov birçok bilimsel makale kaleme almanın yanı sıra kozmik enerji kanallarının kullanımına dair sekiz adet de patent aldı.
Kozmik Enerji Metodu Rus Geleneksel Tıp Merkezi ve Rusya Profesyonel Şifacılar Birliği tarafından tanındı. Bu metodun etkileri yapılan çalışmalar ve hastaların sayısız geribildirimleri vasıtasıyla teyit edildi.
Kanallar ve insanlar arasındaki etkileşim prensibini anlamak için önce şu üç bileşenden söz edelim: Fiziksel bileşen, Enerji bileşeni 
Bilgi bileşeni.
Bunu anlamak için bir bilgisayarı ele alalım. Her bilgisayar işlemci ve araçları gibi fiziksel bir ekipmana sahiptir. Bilgisayarın çalışmasını sağlayan elektrik ise bilgisayarın enerji bileşenidir. Bütün bilgisayar süreçlerinin yönetimi fiziksel olarak var olmayan program paketleri ile yürütülür. Bir bilgisayar programının kütlesi yoktur; program herhangi bir aygıta yazıldığında veya aygıttan silindiğinde bu aygıtın kütlesinde bir değişiklik olmaz. Program paketleri de bilgisayarın bilgi bileşenleridir. Her bir bilgisayar programı bir tür bilgidir çünkü deyim yerindeyse bir program belli bir sürecin nasıl çalışacağını bilir.
Evren de aynı bileşenlerden meydana gelmiştir.

İlk olarak fiziksel bileşen yıldızlar, gezegenler ve nebulalardan oluşur.

İkinci olarak, enerji bileşeni ışık, elektromanyetik enerji ve enerji alanlarıdır.

Üçüncü olarak da bilgi bileşeni görülmez, soyut ve doğal bilgi bileşenidir ve bu bileşen evrendeki süreçlerin tamamını yönetir.

NASA tarafından yapılan son araştırmalar evrenin %74’ünün karanlık enerjiden, %22’si karanlık maddeden, %3.6’sı galaksiler arası gazlardan ve yalnızca %0.4’ü yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinden oluştuğunu ileri sürer.
Dolayısıyla evrenin %96’lık bir bölümü hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bir bölüm. Dr.Bagirov’a göre, evrenin bu keşfedilmemiş kısmı kadim uygarlıklar tarafından “spiritüel dünya” olarak bilinmekteydi. Veda’larda evrenin 33milyon tanrı tarafından yönetildiği anlatılır ki bunlar bilim tarafından henüz keşfedilmemiş zeki güçlerdir. Evrenin bu bilinmeyen yanını her yerde mevcut olan ve çeşitli evrensel süreçleri yönetmekte olan program paketleri içeren internet ile karşılaştırabiliriz.
 
Son olarak, insanlar da üç bileşenden oluşur. Fiziksel bir bedenimiz vardır, enerji düzeyinde ise biyokimyasal enerjimiz yani auramız, eterik, astral ve mental bedenlerimiz, bilgi bileşeni olarak ise çakra adı verilen yalnızca düşünme sürecimizi değil tüm sinir sistemini de etkileyen hayati program paketlerimiz vardır.
Çakralar, omurganın çeşitli bölgeleri ile baş bölgesi ile ilintili bilgi merkezleridir. Bu merkezler evrenin bilgi bileşeni ile sürekli bir etkileşim içindedir. Çakralar aynı zamanda kozmik enerji kanalları dediğimiz kanallarla da temasa geçebilir. Kozmik enerji kanalları soyut tabiata ait nesnelerdir ve uygulayıcı ile danışan arasındaki mesafeden bağımsız olarak insan bedeni üzerinde iyileştirici etkilere sahiplerdir.
Bir şifa seansı sırasında kanallar ile insanlar arasındaki etkileşim kanallara inisiye olan uygulayıcılar rehberliğinde çalışır. Tıpkı internete girip bir sitenin adını yazarak o siteye girdiğimiz gibi Kozmik enerji terapisti de belirli kodlar vasıtasıyla kanallara bağlanır.